Aikuisten ryhmien harjoittelu marraskuussa 2020

Written by Simo Siltanen on October 28, 2020

Suositus aikuisten sisäliikuntatiloissa tapahtuvan ryhmäliikunnan kokonaan välttämiseksi on poistunut, joten lisäämme harjoituskalenteriimme myös aikuisille muutaman harjoituksen viikossa huolehtien tarkasti turvallisuustekijöistä.

ESPOOSSA

Sunnuntaista 1.11. lähtien aikuisharrastajamme +13v voivat harjoitella seuraavin ajoin:

Tiistaisin (Päivänkehrän koulu)
Alemmat kello 19.05-20.05
Ylemmät kello 20.20-21.20

Torstaisin (Ruusutorpan koulu)
Kello 20.00-21.00

Sunnuntaisin (Kuitinmäen koulu, rakennus 2)
Kello 16.45-17.50

Kaupungin liikuntatiloissa tulee käyttää kasvomaskia, mutta liikuntasuorituksen aikana se on vapaaehtoista. Noudatamme tätä myös periaatetta myös meidän harjoituksissamme. Harjoituksissa saa olla maksimissaan 15 osallistujaa, joka varmistetaan etukäteisilmoittautumisella.

HELSINGISSÄ

Maanantaista 2.11. lähtien aikuisharrastajamme +13v voivat harjoitella seuraavin ajoin:

Maanantaisin
Alemmat kello 18.45-19.45
Ylemmät kello 20.00-21.00

Keskiviikkoisin
Alemmat kello 18.00-19.00
Ylemmät kello 19.15-20.15

Kaupunki on ohjeistanut omiin liikuntatiloissa, että niissä tulisi käyttää maskia, mutta liikuntasuorituksen aikana se on vapaaehtoista. Noudatamme tätä myös periaatetta myös meidän harjoituksissamme. Näissä harjoituksissa saa olla maksimissaan 10 osallistujaa, joka varmistetaan etukäteisilmoittautumisella. Harjoitukset pidetään kontaktittomina.