Alueelliset koronarajoitukset jatkuvat tammikuun loppuun – Harjoitusten aloittaminen saleilla viivästyy // Starting of training season will be delayed

Written by Simo Siltanen on January 08, 2021

In english below…

Pääkaupunkiseudun koronanyrkki ilmoitti tiedotustilaisuudessaan (5.1.2021) jatkavansa alueellisia rajoituksia ainakin tammikuun loppuun. Harrastustoiminnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että emme voi järjestää tavallista harrastustoimintaa saleilla kyseisenä aikana. Tiedotustilaisuudessa tosin todettiin, että ensi viikolla tarkastellaan asiaa lasten harrastustoiminnan näkökulmasta uudelleen.

Tulemme siis jatkamaan harjoituksia ZOOM:n kautta toistaiseksi. Järjestämme viikottain neljä online-harjoitusta jäsenillemme. Tämän lisäksi aloitamme online-peruskurssin, johon mahtuu vielä hyvin mukaan.

MAKSUISTA

Emme laskuta tammikuun online-harjoittelusta, vaan niihin voi osallistua syyskauden harjoitusmaksulla. Lähetämme kevään harjoitusmaksuja vasta helmikuun puolella, mikäli toiminta pääsee palaamaan treenisaleille. Laskuissa tullaan huomioimaan tammikuun osuus, joka vähennetään kokonaissummasta.

VYÖKOKEISTA

Samalla vyökokeet jäävät odottamaan saleille pääsyä. Online-treeneillä voit kuitenkin pitää tuntumaan yllä ja kerätä harjoitusmerkintöjä vyökoelupia varten.
Olemme pahoillamme tilanteesta, mutta siitä huolimatta toivotamme kaikille miellyttävää vuoden alkua ja intoa online-treenaamiseen ja talviseen ulkoliikuntaan!

Lisätietoa online-kurssista:

https://www.wondo.fi/tapahtumat/online-peruskurssi-talvella-2021


At its press conference (5.1.2021), the metropolitan corona fist announced that it would continue regional restrictions at least until the end of January. In the case of hobby activities, this means that we cannot organize normal classes in dojangs during that time. However, it was stated at the press conference that next week the issue will be reviewed from the perspective of children’s activities.

So we will continue the exercises through ZOOM for the time being. We run four online exercises per week for our members.

FOR FEES

We do not charge for online training in January. We will not send spring training fees until the February side, if the activity can be returned to dojangs. The invoices will take into account the January share, which will be deducted from the total.

BELT TESTS

At the same time, the belt tests are left waiting to enter the dojangs. However, with online workouts, you can keep up and collect training entries for belt living permits.
We are sorry about the situation, but nonetheless, we wish everyone a pleasant start to the year and enthusiasm for online training and winter outdoor exercise!
More information about the online course for beginners:

https://www.wondo.fi/tapahtumat/online-peruskurssi-talvella-2021