HTKD Vuosikokouskutsu 2020

Written by Mari Aalto on December 03, 2020

Helsingin Taekwondoseura ry Kokouskutsu 2.12.2020

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2020
Helsingin Taekwondoseuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 17.12.2020 klo 18.00 dojangilla.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja tarvittaessa myös ääntenlaskijoina toimivien kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
5 Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodeksi 2021
6 Esitetään hallituksen päättämät harjoitusmaksut vuodelle 2021
7 Seuran sääntöjen muuttaminen
Päätetään muuttaa seuran säännöt liitteen mukaisesti. Muutetut ja poistetut kohdat ovat punaisella tekstillä. Valtuutetaan lisäksi hallituksen tekemään tekemään sääntöihin mahdolliset yhdistysrekisterin edellyttämät teknisluonteiset korjaukset. Liite: Seuran säännöt muutos 2020
8 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
9 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen
10 Hallituksen puheenjohtajan sekä 2-8 jäsenen valinta

Hallituksen kokoonpanoon esitetään muutoksia: Esitetään, että Miika Korpela jatkaa puheenjohtajana. Hallituksen jäseniksi esitetään Miika Korpelan lisäksi Henri Nordenswania, Tarja Röytiötä ja Sirpa Väisästä.
11 Vuoden 2020 aktiiviharrastajan julkistaminen

Seuran hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja harjoitusmaksuiksi sekä henkilövalinnoiksi on nähtävillä seuran ilmoitustaululla viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Asiakirjat toimitetaan sähköpostilla etukäteen niitä erikseen pyydettäessä. Mahdolliset asiakirjapyynnöt osoitteeseen: korpelamiika@gmail.com

Tervetuloa!