Syyskausi 2022 / Autumn season 2022

Written by Simo Siltanen on June 27, 2022

In english below..

Syyskautemme alkaa viikolla 34 (ma 22.8.). Harjoitusaikamme pysyvät pääosin samoina, kuin ne olivat kevätkaudella. Harjoitusaikamme syksyn osalta löytyvät päivitettyinä sivuiltamme.

Harrastajiemme ei tarvitse ilmoittautua erikseen mukaan tulevalle kaudelle. Ilmoittautumiseksi riittää saapuminen harjoituksiin kauden alkaessa. Jos taas haluat vaihtaa ryhmää tai et halua jatkaa harrastustasi syksyllä, pyydämme ilmoittamaan asiasta Mari Aallolle mari@wondo.fi

Syksy on loistavaa aikaa myös uusille harrastajille aloittaa lajin harrastaminen. Toimintaamme pääsee helposti mukaan ja sitä voi ensin kokeilla maksutta. Perheenjäsenet ovat lisäksi oikeutettuja perhealennukseen. Lisätietoa uusille harrastajille täältä.

Harjoitusmaksumme säilyvät ennallaan.

ALLA RYHMÄKOHTAISESTI INFOA SYYSKAUDESTA

HUOM! Harrastajat voivat hyödyntää soveltuvia harjoituksia kaikista toimipisteistämme. Seuran työntekijät Simo ja Mari auttavat mielellään soveltuvien harjoitusten löytämisessä, jos koet tarvitsevasi apua.

Itäkeskus

Itäkeskuksen harjoituskalenteri on pysynyt lähes samana kevätkaudesta. Alla esiteltynä tehdyt muutokset:

 • Tiistaille olemme lisänneet poomsen kilparyhmälle vuoron klo 18.00-19.00
 • Aikuisten ja nuorten harrasteottelu on kyseisen vuoron jälkeen klo 19-20.30
 • Naisten vuoro sunnuntaisin alkaa jatkossa jo klo 11.00

Helsingin kouluryhmät

Helsingin alueen kouluryhmien (Pasila, Latokartano, Pihlajamäki, Laajasalo ja Lauttasaari) vuorot alkavat viikolla 35. Harjoitusajat ovat säilyneet pääosin samana, mutta muutamia muutoksia on:

 • Latokartanon 4-6-vuotiaiden ryhmän toiminta loppuu
 • Pihlajamäessä on jatkossa kaksi harjoitusta viikossa ma ja ke klo 18-19, jotka molemmat ovat vapaasti harrastajien hyödynnettävissä

Aikuiset Espoo

Aikuisten toiminnassa Espoossa (Olari, Tapiola, Leppävaara) on muutamia muutoksia tulevalle kaudelle:

 • Maanantain ottelutreeni Tapiolassa on avoin kaikentasoisille ottelusta kiinnostuneille
 • Torstaina ottelutreeni muutetaan yleistreeniksi Tapiolassa (painopiste potkutekniikassa ja kamppailussa)
 • Sunnuntain yleistreenistä luovutaan ja sen tilalta poomsetreeni on jatkossa jaettu ylempien ja alempien harjoituksiksi

Lapset Espoo

Lasten harjoitusajoissa Espoossa ei muutoksia kevätkauteen. Toiminta käynnistyy kaikilla kouluilla ja Tapiolan salissa viikolla 34 (poislukien Kuitinmäen koulun harjoitukset 28.8. jolloin salivuoromme on kaupungin toimesta peruttu).

Lisätietoa:

Mari Aalto, mari@wondo.fi, 0405435381

Simo Siltanen, simo@wondo.fi, 0400605951

AUTUMN SEASON 2022

Our autumn season begins in week 34 (Mon 22.8). Our training schedule will remain largely the same as they were during the spring season. Our training times for the autumn can be found updated on our website.

Our members do not have to register separately for the upcoming season. Instead, if you want to change your training group or you do not want to continue your hobby in the autumn, please inform Mari Aalto mari@wondo.fi

Autumn is also a great time for new members to start practicing taekwondo. Our activities are easily accessible and you can try them for free first. Family members are also entitled to a family discount. More information for new members here.

Our training fee will remain the same.

INFORMATION BY GROUP

NOTE! members can take advantage of suitable exercises from all of our locations. The club’s employees Simo and Mari will be happy to help you find suitable classes if you feel you need help.

Itäkeskus

Itäkeskus’ training calendar has remained almost the same since the spring season. Changes made below:

 • On Tuesdays, we have added a shift for the poomse competition group from 6pm to 7pm
 • The sparring class for adults is from 7 to 8:30 p.m. on Tuesdays
 • The women’s class on Sundays will start at 11:00

Helsinki school groups

The shifts of the school groups in the Helsinki area (Pasila, Latokartano, Pihlajamäki, Laajasalo and Lauttasaari) will start on week 35. The training times have remained largely the same, but there are a few changes:

 • 4-6-years group in Latokartano has been cancelled
 • Pihlajamäki will have two classes a week on Mon and Wed from 6 pm to 7 pm.

Adult’s groups in Espoo

There are a few changes in the activities of adults in Espoo (Olari, Tapiola, Leppävaara) for the coming season:

 • Monday’s sparring class at Tapiola is open to anyone interested in sparring at all levels
 • On Thursday, the sparring training will be changed to general training at Tapiola (focus on kicking technique and fighting)
 • Sunday’s general training will be abandoned. Poomse class will be divided into upper and lower belt  exercises in the future.

Children’s groups in Espoo

There will be no changes to the children’s training sessions in Espoo compared to the spring season. Classes will start at all schools and in the Tapiola dojang in week 34 (excluding the Kuitinmäki school’s exercises on August 28, when our shift has been canceled by the city of Espoo).

More information:

Mari Aalto, mari@wondo.fi, 0405435381

Simo Siltanen, simo@wondo.fi, 0400605951