Tyytyväisyyskyselyn antia kevät 2021

Written by Simo Siltanen on June 13, 2021

Lähetimme Myclubin kautta jäsenillemme tyytyväisyyskyselyn vastattavaksi toukokuussa 2021. Kysely toteutettiin google formsin kautta ja siihen vastasi jäsenistämme 78 henkilöä. Vastaajat jakautuivat 10 eri ryhmäämme Helsingissä ja Espoossa, mutta parhaiten vastauksissa edustetut ryhmämme olivat Espoon Olari (N=20) ja Helsingin Itäkeskus (N=27). Ikäryhmän osalta kaikki ryhmät olivat edustettuina vastaajien keskuudessa. Vastaajista hieman reilu puolet (51,3%) oli alle 18-vuotiaita. Junioriharrastajia kehotettiin täyttämään kysely yhdessä huoltajansa kanssa.

Alla olevista kuvista näet vastanneiden yleisarvion seuralle yleisesti ja nyt koronatilanteen aikana

Seuran koronatoimet saivat avokysymyksissä pääosin myönteistä palautetta mm. etätreenejä ja viestintää kehuttiin useammassa kommentissa. Kehityskohteina nähtiin laajempi harjoitustarjonta.

Seura sai melko hyvän arvioinnin myös yleisesti viestinnästään, harjoituspaikoistaan, harjoitusajoistaan, hintalaatusuhteestaan, harjoituksissa viihtymisestä, harjoituksissa kehittymisestä ja seuran ohjaajista (Kuvat alla). Kehitysehdotuksia ja toiveitakin esitettiin muun muassa harjoitusaikoihin ja -paikkoihin liittyen.

Kyselyyn vastanneet harrastajamme suosittelevat seuraamme ystävilleen tämän kyselyn perusteella (98,7 % vastanneista valitsi vaihtoehdon 8-10 asteikolta 1-10)

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Jatkamme taas toimintamme kehittämistä ja teiltä saamamme palaute on tässä prosessissa erittäin tärkeä tekijä. Tulemme teettämään vastaavan kyselyn taas toukokuussa 2022 seurataksemme kehityksemme suuntaa.