Kevätkausi 2023 alkaa // Spring season 2023 begins

Written by Simo Siltanen on January 03, 2023

In english below…

Kevätkausi 2023 alkaa

Hyvää uutta vuotta wondoilijat!

Vuosi on vaihtunut ja siten myös me siirrymme kevätkauden harjoitteluun. Tässä viestissä tietoa kauden alkuun liittyen.

ILMOITTAUTUMINEN KEVÄTKAUDELLE

Sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen kevätkaudelle, jos olet syyskaudella ollut meillä jo harrastamassa ja sinulta löytyy Myclub -profiili.

Ilmoitathan meille sen sijaan jos olet lopettamassa harrastuksen tai esimerkiksi ryhmäsi vaihtuu.

Uusien aloittavien harrastajien (perheenjäsenet, kaverit, ym.) tulee ottaa yhteyttä Mari Aaltoon. Uudet aloittajat saavat kokeilla toimintaa kaksi viikkoa ilmaiseksi ennen sitoutumista. Monet ryhmämme ovat kuitenkin täynnä, joten kokeilijan tulee varmistaa, että ryhmässä on tilaa.

Tietoa uusille aloittajille.

HARJOITUSTEN ALKAMINEN

Helsingissä toiminta alkaa täydellä harjoituskalenterilla ma 9.1. lähtien.

Espoossa puolestaan täyden harjoituskalenterin mukaisesti aloitetaan harjoittelu su 8.1. lähtien.

Viikolla 1 järjestetään Espoossa jo muutamia harjoituksia. Ne ovat listattuna tähän alle:

  • Ti 3.1. Yleistreeni +14v (kaikki vyöarvot) – Päivänkehrän koululla klo 19-20.45
  • To 5.1. Lapset 10-14v (ylemmät vyöt) – Tapiolan salissa klo 17-18
  • To 5.1. Lasten ottelu – Tapiolan salissa klo 18-19
  • To 5.1. Yleistreeni +14v (kaikki vyöarvot) – Tapiolan salissa klo 19-20.30

Kilpa- ja valmennusryhmillä voi olla harjoituksia jo viikolla 1, joita ei ole listattuna tässä. Kisaryhmien viestintä kulkee suoraan valmentajilta urheilijoille.

HARJOITUSAJAT

Harjoitusajat ovat pysyneet lähes samoina. Muutoksia on tullut vain seuraaviin ryhmiin:

  • Lauttasaaressa harjoituksia nyt myös tiistaisin Lauttasaaren seurakunnan tiloissa
  • Laajasalon ryhmän toiminta on loppunut
  • Itiksen naisten treeni on muuttunut kuntotaekwondoksi kello 10.00-11.30

LISÄTIETOA

Mari Aalto 040 543 5381 / mari@wondo.fi

Simo Siltanen 040 060 5951 / simo@wondo.fi

—————————————————————————————————————

Spring season 2023 begins

Happy New Year!

The year has changed and thus we are also moving to spring season training. This message contains information about the start of the season.

REGISTRATION FOR THE SPRING TERM

You do not need to register for the spring season if you have already been practicing with and you have a Myclub profile.

Please let us know instead if you are about to quit practicing or, for example, your group is changing.

New beginnners (family members, friends, etc.) should contact Mari Aalto. They get to try classes for free for two weeks before committing. However, many of our groups are full, so the new beginner should make sure that there is room in the group.

Information for new beginners.

START OF EXERCISES

In Helsinki, the season starts with a full training calendar on Mon 9.1.

In Espoo, the season starts with a full training calendar on Sun 8.1.

In week 1, a few classes will already be organized in Espoo. They are listed below:

– Tue 3.1. General training +14 years (all belt grades) – at Päivänkehrä school at 19-20.45

– Thu 5.1. Children 10-14 years old (upper belts) – in the Tapiola dojant at 17-18

– Thu 5.1. Children’s sparring – in the Tapiola dojang at 18-19

– Thu 5.1. General training +14 years (all belt grades) – in the Tapiola dojang at 19-20.30

TRAINING SCHEDULE

Practice times have remained almost the same. There have been changes only to the following groups:

– Practices in Lauttasaari now also on Tuesdays In the Lauttasaari parish premises.

– The activities of the Laajasalo group have ended

– Itis women’s training has turned into fitness taekwondo at 10.00-11.30

MORE INFORMATION

Mari Aalto 040 543 5381 / mari@wondo.fi

Simo Siltanen 040 060 5951 / simo@wondo.fi