Kutsu EHT:n vuosikokoukseen!

Written by Mari Aalto on April 19, 2022

EHT:n vuosikokous pidetään tiistaina 3.5.2022 klo 19:00 Päivänkehrän koulun liikuntasalissa. Treenit pidetään kokouksen jälkeen, alkaen n. klo 19:30. Tervetuloa mukaan!

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien
  antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma, talousarvio sekä yleissuunnitelma seruaavien vuosien toimintaa varten
 8. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 9. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 10. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 2-5 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi
 12. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 13. Valitaan edustajat Etelä-Suomen SLU:n ja SLU:n jäsenlittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellämainittuihin kokouksiin
 14. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 momentin mukaisesti vireille panemat muut asiat
 15. Kokouksen päättäminen