Kutsu HTKD:n kevätkokoukseen!

Written by Mari Aalto on April 08, 2022

Helsingin Taekwondoseuran sääntömääräinen tilinpäätöskokous pidetään keskiviikkona 27.4.2022 kello 18:00. Itäkeskuksen dojangilla (Asiakkaankatu 3).
Tilinpäätöskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-Kokouksen avaus

– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– Hyväksytään kokouksen työjärjestys

– Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

– Kokouksen päättäminen

Tilinpäätös liiteasiakirjoineen on nähtävillä salilla viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat toimitetaan sähköpostilla etukäteen niitä erikseen pyydettäessä. Mahdolliset asiakirjapyynnöt osoitteeseen: korpelamiika@gmail.com


Kokouksen jälkeen järjestetään yhteiset harjoitukset kaikille vyöarvoille.


Tervetuloa!