Kutsu Wondo Helsingin kevätkokoukseen 2023

Written by Mari Aalto on April 11, 2023

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TILINPÄÄTÖSKOKOUS 2023

Wondo Helsingin sääntömääräinen tilinpäätöskokous pidetään keskiviikkona 26.4.2023 kello 19:20 Itäkeskuksen dojangilla (Asiakkaankatu 3).


Tilinpäätöskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.                Kokouksen avaus

2.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.                Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.                Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.                Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.                Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8.                Kokouksen päättäminen

Tilinpäätös liiteasiakirjoineen on nähtävillä salilla viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat toimitetaan sähköpostilla etukäteen niitä erikseen pyydettäessä. Mahdolliset asiakirjapyynnöt osoitteeseen: korpelamiika@gmail.com

Kokouksen jälkeen harjoitukset jatkuvat salilla normaalisti.

Tervetuloa!

Hallitus