Vyökokeet ja syyskauden 2021 päättyminen Espoossa

Written by Mari Aalto on November 12, 2021

Below in English….

Järjestämme vyökokeita sunnuntaina 12.12.2021 Kuitinmäen koululla kello 13-17.30 välillä aikuisille ja lapsille Olarin ja Leppävaaran ryhmistä (pl. Leppävaaran 4-7v). Olemme jakaneet päivän eri-ikäryhmille seuraavasti:

• Kello 13-14 Lapset 7-9-vuotiaat (Kaikki vyöarvot)
• Kello 14-15 Lapset 10-13-vuotiaat (valkoiset ja keltaiset vyöt)
• Kello 15-16 Lapset 10-13-vuotiaat (vihreät-punaiset vyöt) + Lapset 4-6-vuotiaat (Olarin ryhmä)
• Kello 16-17.30 Aikuiset ja nuoret +13v (Keltaiset-punaiset vyöt)

Muut vyökokeet:

• Leppävaaran 4-7v ryhmän vyökoe ke 1.12. harjoitusten yhteydessä
• Espoon keskuksen 4-6v ryhmän vyökoe ma 22.11. harjoitusten yhteydessä
• Espoon keskuksen +7v ryhmän vyökoe ma 20.12. harjoitusten yhteydessä

Vyökokeeseen osallistuminen

Vyökokeeseen osallistumisoikeuden saa oman ryhmänsä ohjaajalta. Myönnettyämme vyökoeluvan, kerromme siitä harrastajalle. Lähetämme myös noin viikkoa ennen koetta viestin kaikille vyökoeluvan saaneille.

Vyökokeet laskutetaan jälkikäteen hinnastomme mukaisesti.

Pääperiaatteet vyökoelupien myöntämisessä

Vyökoelupaprosessi on käytössä, jotta vyökokeessa mukana olevien harrastajiemme osaaminen olisi katsottu jo etukäteen, jolloin vyökoetilanteissa hylkäämisten mahdollisuus pysyisi pienenä. Vyökoelupia arvioidessamme harkitsemme lupaa seuraavien asioiden pohjalta:

Osaaminen
Arviointi on subjektiivista.Poikkeuksena liikesarjat, jotka ovat yli 10-vuotiaiden ryhmässä kriittinen vaatimus. Vyöarvon poomset on osattava tehdä.

Aktiivisuus
Edellisestä vyökokeen jälkeen tulee olla kertynyt riittävästi harjoituksia ja käynneissä painottuu kuluneen syyskauden aktiivisuus

Treeni-ilme
Vyökokeeseen päästäkseen on harjoituksissa osoitettava hyvää käyttäytymistä ja treeniasennetta

Vaatimustasot kasvavat pikkuhiljaa iän ja vyöarvon karttuessa. Parhaiten osaamme neuvoa henkilökohtaisella tasolla, jos omalta osalta luvan saanti mietityttää.

Kauden päättyminen

Toimiessamme kaupungin myötämilla vuoroilla, joudumme lopettamaan harjoitukset eri paikoilla niihin aikoihin kun vuoromme jäävät joulutauolle. Tämä vaihtelee siis treenipaikkakohtaisesti.

• Tapiolassa viimeinen ohjattu vuoromme on torstai 16.12.
• Olarissa vyökoepäivä 12.12. on viimeinein vuoromme. Viimeinen harjoitus on 7.12. Päivänkehrällä (Huom! muuttunut aika)
• Leppävaarassa viimeinen vuoromme on torstai 2.12.
• Lagstadin koululla viimeinen vuoromme on ma 29.11.
• Kannusillanmäessä viimeinen vuoromme on ma 20.12.

Lisätietoa:
Mari Aalto mari@wondo.fi / 040 543 5381
Simo Siltanen simo@wondo.fi / 040 060 5951

Mukavaa ja treenintäyteistä loppusyksyä kaikille!

//

We will organize belt tests on Sunday 12.12.2021 at Kuitinmäki school between 13-17.30 for adults and children from Olari and Leppävaara groups (excl. Leppävaara 4-7 years). We’ve divided the day into different age groups as follows:

• 13.00 -14.00 Children 7-9 years (All belts)
• 14.00 -15.00 Children 10-13 years old (white and yellow belts)
• 15.00 -16.00 Children 10-13 years old (green-red belts) + Children 4-6 years old (Olari group)
• 16.00 -17.30 Adults and young + 13 years (Yellow-red belts)

Other belt tests:

• Belt test for Leppävaara 4-7 years group Wed 1.12. during the exercises
• Espoo Centre’s 4-6 year group belt test Mon 22.11. during the exercises
• Espoo Center + 7 years group belt test Mon 20.12. during the exercises

Participation in the belt test

The permission to participate to belt test is obtained from the instructor of your own group. We inform you about permission during training and also send a message to all those who have received a belt test about a week before the test.

Belt tests are invoiced afterwards according to our price list

End of autumn season 2021

Last trainings on autumn season listed below:

• In Tapiola, our last training is on Thursday 16.12.
• In Olari, our last training in Kuitinmäki is on Sun 5.12. + belt test day in Olari 12.12 (last training in Päivänkehrä 7.12)
• In Leppävaara, our last training is on Thursday 2.12.
• In Lagstad School (Espoo Center), our last training is Mon 29.11.
• In Kannusillanmäki (Espoo Center), our last training is Mon 20.12.

More information:
Mari Aalto mari@wondo.fi / 040 543 5381
Simo Siltanen simo@wondo.fi / 040 060 5951